Prawo karne

W zakresie mojej działalności adwokackiej reprezentuję pokrzywdzonego w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia. Występuję w jego imieniu zarówno przed sądami, jak i organami ścigania. Zajmuje się również sprawami karno-skarbowymi.

 

Prawo karne