Prawo cywilne

Prowadzę sprawy z zakresu zagadnień takich jak m.in.:

  • zapłata należności;
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  • ochrona własności, posiadania;
  • przeniesienie własności nieruchomości (ustalenie stanu prawnego nieruchomości, umowy przedwstępne);
  • zasiedzenie;
  • dziedziczenie ustawowe, testamentowe, wydziedziczenie, zachowek;
  • służebności gruntowe, osobiste i przesyłu;
  • odwołania od decyzji organów państwowych: ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy.

 

mężczyzna